23 marzo 2014

21 Marzo Día Mundial da Poesía

Ese mesmo día repartíronse unha bolsas con poesías para cada aula de primaria e unha maleta tamén chea de poesía para infantil. 
Tamén se repartiron os calendarios coa poesía de Antonio García Teijeiro
Un bico ben ronco 
 deixaba o trombón 
                                                       un bico de cores  
                                                       no meu corazón.

                                Un bico amarelo,
                                      vermello ou marrón,
                               un bico que berra 
                          co seu voceirón.

                                                                                               Un bico
                                                                                                      con 
                                                                                                          con
                                                                                                   trombón
                                                                                                              bon
                                                                                                          bon
                                                                                        Que rouco 
                                                                                         o teu son!
                                                              
                                                                                          Ai, déixame
                                                                                                   un bico
                                                                                       no meu corazón!